Preview Mode Links will not work in preview mode

Cwejman & Werner

Oct 5, 2021

På ena sidan är det pridetåg och på andra sidan är det flaggviftande Sverigedemokrater. Andreas Johansson Heinö frågar sig i boken ”Anteckningar från kulturkriget” - vad gör jag här?

Adam Cwejman och Björn Werner om vad liberaler egentligen ska göra när vänstern och högern slår på stora trumman. 


Sep 21, 2021

I första avsnittet vill Adam Cwejman och Björn Werner reda ut varför Sveriges narkotikalagstiftning är så sträng jämfört med andra länder. 

Kanske är det Nils Bejerots gärning på 80-talet som fortfarande lever kvar. Nytt ljus har kastats på opinionsbildaren och psykiatriern efter Björn Johnsons bok ”Nils...