Preview Mode Links will not work in preview mode

Cwejman & Werner


Oct 5, 2021

På ena sidan är det pridetåg och på andra sidan är det flaggviftande Sverigedemokrater. Andreas Johansson Heinö frågar sig i boken ”Anteckningar från kulturkriget” - vad gör jag här?

Adam Cwejman och Björn Werner om vad liberaler egentligen ska göra när vänstern och högern slår på stora trumman.